Facebook

Podstawowe informacje o turbinach wiatrowych

 

Elektrownie wiatrowe w ekologicznie czysty sposób zmieniają energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika.

Energia wiatrowa nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, nie wymaga spalania żadnych paliw, jest więc jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych w dzisiejszych czasach.

Ilość energii elektrycznej produkowanej w elektrowni wiatrowej zależy głównie od prędkości wiatru. Ta z kolei zależy od wielu czynników – zarówno klimatycznych, jak i związanych na przykład z wysokością usytuowania wiatraka (im jest on wyżej, tym większa produkcja energii).

 

Rodzaje elektrowni wiatrowych

Podstawowym kryterium podziału elektrowni wiatrowych jest położenie osi obrotu wirnika, zgodnie z którym rozróżniamy dwa rodzaje:

z poziomą osią obrotu HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbines) – najpopularniejsze, ponad 95% stosowanych rozwiązań

z pionową osią obrotu VAWT (ang. Vertical Axis Wind turbines)

 

Ze względu na moc elektrownie wiatrowe dzielimy na:

mikroelektrownie – modele poniżej 100W mocy, najczęściej używane do ładowania baterii akumulatorów stanowiących zasilanie obwodów wydzielonych

małe elektrownie – to nieco większe elektrownie o mocy od 100W do 50kW. W warunkach domowych najpopularniejsze są elektrownie 3-5kW

duże elektrownie – w praktyce powyżej 100kW