Facebook

Gdzie postawić elektrownię wiatrową?

 

Przed decyzją o zakupie małej elektrowni wiatrowej, należy zapoznać się ze średnią roczną prędkością wiatru w regionie. Jeżeli wynosi poniżej 2,5 m/s, inwestycja w turbinę wiatrową może być wysoce nieopłacalna. Jednak są to głównie tereny Polski południowej.

Przy wyborze lokalizacji elektrowni wiatrowych pewną wskazówką mogą być atlasy i mapy wietrzności Polski, jednak nie oddają one całej prawdy o uwarunkowaniach danego miejsca. Najefektywniejsze okazują się w tym przypadku indywidualne dla danej lokalizacji długoterminowe pomiary wiatru.

Gdy buduje się przydomową elektrownię wiatrową nie ma wielkiego wyboru co do jej lokalizacji, ale należy zadbać o to, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał swojej działki.

 

Zasady:

elektrownia musi być zamontowana powyżej dachu budynku, który zazwyczaj stanowi największą przeszkodę dla strumienia wiatru

aby uniknąć odbić wiatru od powierzchni budynku, zaleca się montowanie elektrowni wiatrowej w bliskiej odległości domu (do około 10m) lub w zdecydowanie większej odległości, czyli powyżej 40m. Warto zastanowić się także nad instalacją na dachu budynku

nie zaleca się instalowania elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości wieżowców, w gęstej zabudowie na niskiej wysokości, w dolinach, w pobliżu małych zbiorników wodnych (wytwarzają się tutaj tak zwane kominy termiczne, które uniemożliwiają swobodny przepływ wiatru)

70% wiatrów w Polsce wieje z kierunku zachodniego, więc przede wszystkim od tej strony nie powinno być większych przeszkód. Z uwagi na zawirowania wiatru spowodowane odbiciami od budynku, lepiej postawić wiatrak od strony zachodniej niż od wschodniej

wysoki las w odległości mniejszej niż 200m na zachód od przydomowej elektrowni wiatrowej wyklucza ekonomiczny sens jej montowania

zaleca się instalowanie elektrowni wiatrowych na terenach rolniczych, obrzeżach miast, w pobliżu dużych zbiorników wodnych, na dachach wieżowców, na wzniesieniach

Najlepsza jest lokalizacja, w której wiatr będzie miał swobody przepływ, dzięki któremu turbina osiągnie maksymalną wydajność i wyprodukuje najwięcej energii. Warto także zwracać uwagę na tak zwane strefy zawirowań powietrza. Są to miejsca, w których powietrze zapętla się swobodnie wirując. Umieszczenie wiatraka na takim obszarze znacznie osłabia jego wydajność, a więc im dalej od tego miejsca, tym lepiej dla wirnika.

Źródło: Czasopismo „Ładny Dom” sierpień 2006

Za przeszkodami strugi powietrza wirują i tworzą wspomniane wcześniej strefy zawirowań. Aby wiatrak był efektywny, należy postawić go poza tą strefą, a jego wirnik powinien znajdować się powyżej tej strefy i zwykle w odległości równej około dwudziestokrotności wysokości przeszkody (zabudowania). Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja wiatraka przed przeszkodą, bo tam strefa zawirowań jest znacznie mniejsza, a wiatrak może być wtedy oddalony od przeszkody o zaledwie dwukrotność jej wysokości. Warunki należy jednak dostosowywać indywidualnie, tak aby w pełni wykorzystać potencjał działki, na której ma stanąć elektrownia wiatrowa.

Przykładowo - w przypadku budynku o wysokości 10 m, turbinę należy zlokalizować w odległości 10m x 20, czyli 200 metrów od takiej przeszkody i zamontować na wieży o wysokości 20 m (minimalnie dwukrotnie wyższej niż budynek). Jest to szczególnie ważne, jeśli przeszkoda znajduje pomiędzy turbiną a przeważającym kierunkiem wiatru.