Facebook

Dofinansowania i dotacje

 

W kwestii dofinansowania można skorzystać ze środków pieniężnych oferowanych przez Unię Europejską, jednak należy wziąć pod uwagę, że w wielu gminach środki te zostały już wyczerpane. Dostępność oraz rodzaj dotacji zależy od miejsca zamieszkania, pełny wykaz można znaleźć pod poniższym adresem internetowym, w wyszukiwarkę należy wprowadzić województwo, powiat oraz jako temat dotacji zaznaczyć „energetyka” http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

Poniżej przedstawiami inne źródła finansowania, z których mogą Państwo skorzystać:

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na lata 2007 - 2013 na działania bezpośrednio związane z OZE przeznaczono ponad 880 mln euro. W ramach priorytetu IX PO IŚ Infrastruktura Przyjazna Środowisku realizowane będzie między innymi działanie ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych, co obejmuje budowę oraz modernizację sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kolejnym źródłem dofinansowania inwestycji z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii ze środków UE mogą być Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie poszczególnych województw. Są one szczególnie atrakcyjne dla mniejszych projektów, które ze względu na proporcjonalnie mniejszą wysokość nie spełniają wymagań PO IŚ. Każde z województw przygotowało działania, w ramach których finansowane mogą być projekty z zakresu OZE, należy więc pytać o nie w Zarządach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

WFOŚiGW udziela także dopłat do oprocentowania kredytów na inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem dofinansowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące wymierny efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny. Kwota kredytu wynosi nawet do 80% całkowitego kosztu inwestycji. Bank Ochrony Środowiska jako jednostka pośrednicząca w udzielaniu kredytów ustala okres kredytowania do 10 lat dla wszystkich podmiotów. Oprocentowanie oraz pozostałe, szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej lub w placówkach Banku Ochrony Środowiska.

Nasza firma nie znajmuje się pośrednictwem ani formalnościami związanymi z uzyskaniem dotacji oraz dofinansowań do urządzeń działających w oparciu o odnawialne źródła energii.