Facebook

Jak obliczamy oszczędność roczną dla produktów LED?

 

    Dla produktów LED na stronach produktów podajemy obliczoną oszczędność roczną dla użytkowania danej żarówki (gdy wymieniamy więcej niż jedną żarówkę tego samego typu wartość należy przemnożyć przez ilość żarówek) oraz zwrot z inwestycji. Obydwa parametry są faktem - czysto matematyczną kalkulacją.

    Poniżej przykładowa kalkulacja dla żarówki Greenie Power LED 4x1W (SKU 79005) w porównaniu do żarówki tradycyjnej, którą w pełni zastępuje pod kątem ilości oraz rozsyłu światła.

  Tradycyjna żarówka halogenowa 50W Greenie Power LED 4x1W
Moc, pobór prądu [W] 50 4
Koszt zakupu 1 szt. [zł] 1,50 zł 27,05 zł
     
Średni dzienny czas świecenia [h] 5
Roczny czas świecenia [h] 5h x 365 dni = 1825h
Roczne zużycie energii przez 1 żarówkę 1825h x 50W = 91250Wh 1825h x 4W = 7300Wh
Zamiana Wh na kWh (1000Wh = 1kWh ) 91250Wh/1000=91,25kWh 7300Wh/1000=7,30kWh
Koszt 1kWh energii elektrycznej [zł]
 (wraz z opłatą przesyłową)
0,59 zł/kWh
Roczny koszt zużytej energii: 91,25kWh*0,59zł/kWh=53,84zł 7,3kWh*0,59zł/kWh=4,31zł
Roczna oszczędność z wymiany JEDNEJ żarówki (różnica w zużyciu żarówki tradycyjnej oraz LED) 53,84 - 4,31 = 49,53 zł
Zwrot kosztu zakupu żarówki LED (stosunek kosztu zakupu do oszczędności rocznej): 27,05zł/49,53zł = 0,65 roku = 6,5 miesięcy
Gwarancja: --- 2 lata

 

Analogiczne obliczenie przeprowadzone zostały dla każdego produktu LED w naszej ofercie.
Założenia przyjęte do obliczeń:

Średni dzienny czas świecenia w godzinach:

Żarówki dookólne LED (360°) 7
Oświetlenie punktowe i kierunkowe 5
Lampy, oprawy i panele LED 7
Latarki LED i inne oświetlenie LED 2
Taśmy i listwy LED 12
Naświetlacze (reflektory LED) 11,82*
Oświetlenie liniowe - świetlówki LED 16
Oświetlenie przemysłowe i biurowe 12
Oświetlenie uliczne, ogrodowe i budynków 11,82*

 

Faktyczna cena energii elektrycznej: 0,59zł brutto za 1kWh - stawka mazowieckiego operatora wraz z wszystkimi opłatami: przesyłową, administracyjną itd. (cena brutto z rachunku za energię podzielona przez ilość zużytych kWh).

* - 11,82hśredni dzienny czas świecenia dla urządzeń zewnętrznych - jest to średnia roczna długość zmierzchu dla województwa mazowieckiego wg Rocznika Statystycznego 2011.