Facebook

Ogrzewanie podczerwienią vs. tradycyjne ogrzewanie (konwekcyjne)

 

Ogrzewanie tradycyjne (konwekcyjne) jest najczęściej spotykanym typem ogrzewania w Polsce. Cały proces rozpoczyna się w piecu, w którym spala się zazwyczaj paliwa kopalne (gaz, węgiel, ropa, drzewo) podgrzewając jednocześnie wodę, która transportowana jest systemem rur do grzejników. Zanim jednak ciepło trafi do przebywających w pomieszczeniach ludzi, musi ono pokonać długą drogę. Ogrzane powietrze w pobliżu grzejników unosi się nad grzejnik pod sufit co sprawia, że temperatura powietrza pod sufitem może być o kilka stopni wyższa od temperatury powietrza przy podłodze. Wraz z upływem czasu powietrze pod sufitem się chłodzi i zaczyna opadać wzdłuż przeciwległej ściany i przy podłodze przepływać w kierunku kaloryfera gdzie zostaje znów ogrzane rozpoczynając ponownie proces cyrkulacji.

W systemie ogrzewania tradycyjnego mamy do czynienia z następującymi stratami energii:

- przy ogrzewaniu wody w piecu traci się od 3-20% energii w zależności od sprawności pieca.

- podczas transportu ciepłej wody do grzejników, w zależności od systemy rur i ich izolacji, traci się od 30 do 50% ciepła wyprodukowanego w piecu.

- gromadzenie się ciepła pod sufitem. Temperatura powietrza w górnych częściach pomieszczeń jest o kilka stopni wyższa niż przy podłodze.

 

Ogrzewanie podłogowe podczerwienią przypomina odczuwanie ciepła generowanego przez słońce. Cała energia generowana przez matę, lub panele przechodzi bez strat przez powietrze w pomieszczeniu i ogrzewa bezpośrednio ściany, ludzi oraz wszystkie obiekty znajdujące się w pomieszczeniu (to właśnie dzięki temu ogrzewanie podłogowe podczerwienią jest tak efektywne) Ogrzane przedmioty oddają z kolei ciepło, dzięki czemu mamy do czynienia z dwoma rodzajami ciepła:

- Ciepło generowane bezpośrednio przez matę, lub panele na podczerwień Greenie w postaci promieni podczerwieni

- Ciepło oddawane przez ogrzane przedmioty i
ściany

 

Dzięki wykorzystaniu dwóch rodzajów ogrzewania uzyskujemy efekt ‘ogrzewania promieniami słonecznymi’ – temperatura odczuwalna przez osoby przebywające w pomieszczeniu jest o 2-4 stopnie wyższa niż rzeczywista temperatura powietrza.

Ten sam efekt ma miejsce, w słoneczny dzień. Odczuwamy różnicę pomiędzy temperaturą w cieniu oraz ‘na słońcu’ chociaż rzeczywista temperatura jest identyczna.